Lomakylä Vallen varaus- ja peruutusehdot

Varausehdot

Lomakylä Vallen varaus- ja peruutusehdot

Varaaminen ja maksu

Varaus on vahvistettu, kun asiakas vastaanottaa vahvistuksemme kirjallisena, tai kun asiakkaalle toimitettu lasku on maksettu tai luottokorttitiedot toimitettu. Varausten vahvistamiseksi pyydämme asiakkailta luottokorttitiedot tai laskutusosoitteen. Varauksesta toimitetaan 30% ennakkolasku, joka on maksettava 14 päivän kuluessa. Loppulasku on maksettava viimeistään 4 viikkoa ennen majoituksen alkua.

Luottokorteista hyväksymme Master Card ja Visa -kortit.

Maksamatta jättäminen ei ole peruutus! Lomakylä Vallella on oikeus perua varaus, mikäli suoritusta ei ole maksettu eräpäivään mennessä.

Arvonlisävero on voimassa olevan lainsäädännön mukaan.

Oikeus hintojen muutoksiin

Lomakylä Valle varaa oikeuden oikaista hintatiedoissa olevat virheet ennen sopimuksen syntymistä.

Peruutukset

Peruutus katsotaan tapahtuneeksi sillä hetkellä, jolloin kirjallinen tieto peruutuksesta on tullut Lomakylä Valleen.

Peruutukset tulee aina tehdä kirjallisesti tai sähköpostitse (tai puhelimitse ns. force majeure tapauksissa) Lomakylä Vallelle. Palvelun peruutus katsotaan tehdyksi, kun Lomakylä Vallen henkilökunta on saanut tarpeelliset peruutustiedot ja on vahvistanut peruutuksen saaduksi.

  • Peruutukset 8 viikkoa ennen saapumista voidaan perua kuluitta lukuunottamatta 70 euron palvelumaksua, mikä pidätetään ennakkomaksusta.
  • Peruutukset 6 viikkoa ennen saapumista 40 % kokonaishinnasta
  • Peruutukset 4 viikkoa ennen saapumista 60 % kokonaishinnasta
  • Peruutukset 2 viikkoa ennen saapumista 80 % kokonaishinnasta
  • peruutukset alle 2 viikkoa ennen saapumista ja paikalle saapumatta jättäminen 100 % kokonaishinnasta
  • Suosittelemme hankkimaan matkavakuutukset, joka korvaa tarvittaessa peruutuskulut äkillisen sairastapauksen vuoksi.

Mikäli palvelu peruuntuu asiakkaan tai hänen ryhmänsä jäsenen äkillisen sairastumisen, onnettomuuden tai kuoleman johdosta, varausmaksu palautetaan, Lomakylä Valle voi veloittaa kuluina 70 eur palvelumaksun. Kyseisessä tapauksessa tulee asiakkaan tai hänen edustajansa toimittaa todistus (esim. lääkärintodistus) tapahtuneesta Lomakylä Valle 14 päivän kuluessa tapahtuneesta. Peruutus tulee tehdä viipymättä. Mikäli peruutus tai palvelun osan peruutus tapahtuu jo palvelun alkamisen jälkeen, maksun palautusta asiakkaalle ei voida enää suorittaa. Mikäli asiakas vaihtaa palvelun kohdetta tai ajankohtaa, käsitellään tämä peruutuksena ja mahdollisena uutena varauksena.

Lomakylä Vallella on oikeus peruuttaa varaus

Lomakylä Vallella on oikeus peruuttaa varaus, mikäli kyseessä on ylivoimainen este, force majeure. Tällöin asiakkaalla on oikeus saada maksamansa summa kokonaisuudessaan takaisin. Mikäli laskua ei ole maksettu eräpäivään mennessä, on Lomakylä Vallella oikeus peruuttaa varaus.

Oleskelu majoitustiloissamme

Majoitus on asiakkaan käytettävissä tulopäivästä klo 15 lähtöpäivään klo 12.

Asiakkaan oletetaan majoittuvan/käyttäytyvän vuokraamassaan kohteessa hyvien tapojen mukaisesti. Tarkista laskustasi liinavaatteiden (lakanat ja pyyhkeet) sisältyminen majoitushintaan Jos majoituskohde vaatii normaalista poikkeavan siivouksen, on Lomakylä Vallella oikeus periä siivouksesta lisämaksu.

Henkilömäärä

Majoituskohdetta ei saa käyttää useampi henkilö kuin mitä laskussa on ilmoitettu.

Tupakointi

on kielletty kaikkien majoituskohteiden sisätiloissa. Mikäli majoituskohteessa on tupakoitu, veloitamme puhdistuskulut, min. 300 euroa.

Lemmikkieläimiä

saa tuoda vain kohteisiin, joihin se on sallittu. Lisämaksu lemmikistä on 10 euroa/vrk. Lemmikkieläimen jätökset tulee korjata pois luonnosta.

Vahingot

Majoittujalla on velvollisuus lähtiessään tarkistaa, että huoneiston ikkunat ovat suljettu ja ovet lukittu.

Majoittuja/huoneiston varaaja on velvollinen korvaamaan majoitusajankohdan aikana majoituskohteille tai sen irtaimistolle tahallisesti tai tahattomasti aiheuttamansa vahingon täysimääräisenä suoraan omistajalle.

Alaikäisten vahingonteosta vastaa huoltaja. Mikäli päivystys joutuu antamaan yöllä palveluja majoittujasta johtuvasta syystä (esim. avainten katoaminen), veloitetaan siitä tuntityökorvaus 50 euroa/h (sis. alv),.Majoittujan omien vahinkojen korvaamiseksi suosittelemme ottamaan henkilökohtaisen matkavakuutuksen.

Häiriö- tai vaaratilanteesta johtuva varauksen purkaminen

Mikäli asiakas aiheuttaa häiriötä tai vaaraa on Lomakylä Vallella oikeus purkaa asiakassuhde välittömästi.

Valitukset

Kaikkiin palveluihimme liittyvät huomautukset ja valitukset on osoitettava välittömästi niiden ilmaannuttua suoraan Lomakylä Vallelle.

Sovellettava laki ja oikeuspaikka

Sopijaosapuolet pyrkivät ratkaisemaan sopimuksesta syntyneet riidat keskinäisin neuvotteluin. Mikäli neuvotteluissa ei päästä sopimukseen, riidat ratkaistaan Rovaniemen käräjäoikeudessa. Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.

Majoittuja on velvollinen tutustumaan majoitustilassa olevaan mökkikirjaan ja noudattamaan siellä tarkemmin kerrottuja ohjeita.

Lomakylä Valle pidättää oikeudet muutoksiin.